Geo - TERRITORI I ACTIVITATS ECONÒMIQUES

UNITAT 5. EL SECTOR PRIMARI.UNITAT 6. EL SECTOR SECUNDARI.


UNITAT 7.  ELS SERVEIS. EL TURISME.

UNITAT 8. L'ACTIVITAT COMERCIAL I LES COMUNICACIONS.